در حال بارگذاری ...

تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان حائز شرایط

بنیاد ملی نخبگان  به آن دسته از دانشجویانی که حائز شرایط باشند تسهیلات خدمات پژوهشی پرداخت میکند لذا دانشجویان حداکثر تا تاریخ 1396/6/6 می بایست اطلاعات خود را در سامانه بنیاد به آدرس Soraya.bmn.ir بارگذاری نمایند.

همچنین شماره تلفن 33135650-086 جهت پاسخ به سوالات و ابهامات اعلام می گردد.


نظرات کاربران